Křtíme, vymítáme démony…

Naše křesťanské společenství není velké, ale děláme velké věci – hrdě kážeme evangelium všemu strvoření, křtíme podle Bible, vymítáme démony (podle Bible, neděláme žádné nebiblické ritály jako Římsko-katolická církev), modlíme se za uzdravení… Nehledíme na národnost, věk, stupeň vzdělání, rodinný stav ani postižení.

S radostí a hrdostí plníme příkazy Pána Ježíše, který řekl:

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, Marek 16,15-18

Jsme malé křesťanské společenství, které je složeno ze znovuzrozených křesťanů, kteří se drží výhradně Božího Slova (Bible). Naší vedoucí autoritou je Ježíš Kristus. Nejsme žádná náboženská organizace, která se nějak jmenuje.
Odmítáme: gogmata, překrucování Písma, nebiblické rituály (beatifikace, nebiblické křty…), tradice, falešná náboženství (Římsko-katolická církev, Svědkové Jehovovi, atd). O nás více zde.

Nech se pokřtít na odpuštění hříchů
Uvěřil jsi v Boha? Přijmul jsi Ježíše Krista za Pána a Spasitele? Učinil jsi pokání? Vyhledej ve svém okolí církevní organizaci, která křtí podle Bible. Nebo vyhledej konkrétního znovuzrozeného křesťana, který tě biblicky pokřtí. Pokud budeš mít problém, kontaktuj nás zde.

„Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.“
Bible, Skutky 22,16