Mám zájem o křest

Chceš se nechat biblicky pokřtít (křest ponořením)? Pokud chceš, pokřtíme tě. Kontaktuj nás.

Před vodním křtem musíš:
1. Mít víru v Boha Ježíše Krista (Trojjediného Boha).
2. Součástí víry a znovuzrození je biblické pokání  – Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?, Co je biblické pokání?.

“Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Bible, Marek 1,15

“Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat.”
Bible, 2. Korintským 7,10

3. Křest musí být tvé dobrovolné rozhodnutí.

Před křtem všechno toto projdeme, takže se nemusíš ničeho obávat.

Kontaktuj nás zde

Doporučené články k prostudování:
Význam křtu – podrobnosti o vodním křtu
Duch Svatý přivádí člověka k pokání
Proč člověk žije?
Uvěřil jsem v Boha, co dál?
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším