Křest dítěte

Máš zájem o křest? Narodilo se vám dítě a chcete ho nechat pokřtít? Jaká je příprava rodičů na křest dítěte? Co je potřeba ke křtu dítěte? Jaká je úloha kmotra při křtu dítěte? Křest dětí ano nebo ne? Mám nechat dítě nechat pokřtít v kostele? Chcete znát odpovědi na tyto otázky. Čtěte náš článek, který vychází z Bible.

Římsko-katolická církev a křest
Katechismus Římsko-katolické církve říká:

„Protože se děti rodí s padlou lidskou přirozeností, poskvrněnou prvotním hříchem, mají zapotřebí, aby se znovu narodily křtem, aby byly osvobozeny od moci temnot a přeneseny do království svobody Božích dětí, k níž jsou povoláni všichni lidé. Ve křtu dětí se zvláště ukazuje, jak milost spásy je naprosto nezasloužená. Církev a rodiče by tedy zbavovali dítě nedocenitelné milosti stát se Božím dítětem, kdyby mu neumožnili křest krátce po narození.“
Paragraf 1250

Je to lež, nic takového v Bibli není.

Křest miminka, novorozeněte
Miminko nechápe, co je pokání, víra, odpuštění hříchů. Křest nicnevědoucího dítěte není v souladu s Biblí, jedná se o nebiblický rituál. Nenechávejte miminka pokřtít v kostele ani nikde jinde, protože to není křest.

Kdy a jak má být dítě pokřtěno?
Biblicky (vše o biblickém křtu zde). Biblicky znamená:
1. Až bude mít dostatek rozumu k tomu, aby mohlo věřit v Ježíše Krista (dostane víru od Boha).
2. Dítě musí činit pokání ze svých hříchů.
3. Musí to být dobrovolný akt – musí chtít křest.

Jak má vypadat křest dítěte?
Pokud má být člověk (dospělý, dítě) pokřtěn biblicky, musí být dostatek vody a ponořeno celé tělo (řeka, jezero, bazén…). Pojďme se podívat do Bible, jak se Ježíš nechal pokřtít:

„Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: „Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?“
„Nebraň tomu,“ odpověděl mu Ježíš. „Takto máme naplnit veškerou spravedlnost.“ A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj.“
Bible, Matouš 3,13-16

Pokud nějaká církevní organizace křtí tak, že farář polije nebo pokape člověka malým množstvím vody, křtí nebiblicky. Nenechávejte sebe ani své děti „křtít“ v katolických kostelích. Nenavštěvujte katolické kostely vůbec, protože to jsou duchovně nebezpečná místa plná teritoriálních démonů. Jsou to velmi nebezpečná místa, kde vás může napadnout démon nebo skupina démonů.

Pokud máš víru a chceš se nechat pokřtít podle Bible, kontaktuj nás zde.